tykeskilte i stål, messing, aluminium og plast

Typeskilte

VI HJÆLPER ALTID GERNE

Vi er altid klar til at hjælpe. Sidder du inde med et spørgsmål eller ønsker råd og vejledning,
så kontakt os gerne.
Vi er fyldt med gode idéer.

Vores Åbningstider:

Mandag 09.00 – 16.00
Tirsdag 09.00 – 17.00
Onsdag 09.00 – 17.00
Torsdag 09.00 – 17.00
Fredag 09.00 – 16.00

 

OBS! Læs ALTID korrektur inden godkendelse.
Hvis ikke andet er aftalt skriftligt, omfatter vores tilbud én korrektur af oplægget samt en endelig godkendelse af det færdige materiale før gravering. Ved “korrektur” forstås, at kunden får tilsendt en PDF med udkast til gennemsyn og efterfølgende melder tilbage med rettelser/kommentarer, som indarbejdes i materialet. Herefter tilbagesendes det korrigerede materiale til godkendelse. AM-Gravering påtager sig ikke ansvaret for fejl eller mangler som “opdages” efter endelig godkendelse. Korrekturer ud over det ovenfor beskrevne afregnes på timebasis efter AM-Graverings gældende timesats

Ejendomsret
Alle fremsendte filer skitser, layout, korrektur, rentegning, tekstforslag m.m. er AM-Graverings ejendom.
Ophavsretten til de af AM-Gravering udviklede, korrektur mm. tilhører AM-Gravering og må ikke uden AM-Graverings tilladelse videresendes eller overlades til tredjemand.
AM-Gravering forpligtiger sig ikke til at opbevare skitser mm. medmindre andet er aftalt.

SEND EN E-MAIL VIA FORMULAREN